Some photographs of the rotary beam experiment.

 

De antenne voor 35 MHz op de houten mast van ongeveer 2.50 m hoog. Bovenop een geeleveerde 144MHz antenne.

 

 

De spatvrije kist met daarin de ontvanger (AR-3000A) met een extra ingangskring, de bedienkast van de rotator en helemaal bovenin

het plankje waarop de aansluitingen van de bandkabel zitten die naar de caravan 20m verderop gaat.

 

De meet- en regelapparatuur: Links de AVR microcomputer. In het midden het plankje met daarop de relais die de antennerotator

besturen. Rechts het plankje waarop de aansluitingen van de bandkabel zitten die naar de kist 20 m. verderop loopt.

 

Het totale waarnemingsstation: Links de antenne en rechts de caravan waarin de meetapparatuur zit.